Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

Přípravné kurzy - prevence rizik

Termíny přípravných kurzů ke zkouškám 2021

Číslo akce Datum konání Místo konání
216003    
  UT 13.4.2021 BRNO
  UT 27.4.2021 PRAHA
  UT 18.5.2021 OSTRAVA
  UT 1.6.2021 BRNO
  UT 8.6.2021 PRAHA

Informace k jednodennímu přípravnému kurzu

Název školení: Přípravný kurz pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnosti: "Osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů"
Rozsah: od 10:00 do 15:00
Určeno pro: Všechny zájemce o získání této odborné způsobilost. Kurz je určen také pro osoby odborně způsobilé, kterým vyprší 5-letá platnost osvědčení.
Obsah: Seznámení s kompletním rozsahem požadavků pro zkoušku i výkon činnosti osoby odborně způsobilé v prevenci rizik: Právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců a práva a povinnosti odborové organizace nebo zástupce pro BOZP v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů, Všeobecné převentivní zásady pro identifikaci nebezpečí, hodnocení odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci, včetně metod předcházení pracovnícm úrazům a nemocem z povolání, Dokumentace BOZP, Osobní ochranné pracovní prostředky
Doplňující informace a přístup na e-Vzdělávací portál: Každý účastník, který má zájem o účast na přípravném kurzu zašle vyplněnou přihlášku na kurz dle vybraného termínu. V den konání přípravného kurzu je účastníkovi zpřístupněn e-Vzdělávací portál , kde do doby zkoušky má možnost využívat studijních materiálů, včetně procvičování testů a připravit se tak na zkoušku z odborné způsobilosti. Po vykonání zkoušky, popřípadě po vypršení studijního limitu (30 dnů) je účastníkovi přístup omezen, avšak přístup na portál mu nadále zůstává.
Počet účastníků: Počet účastníků kurzu je max. 8 osob. Účastníci kurzu jsou připraveni vykonat v předem dohodnutém termínu odbornou zkoušku.
Kontaktní osoby: Ing. Petra Sehnálková mobil: 606 648 840 tel/fax: 530 512 511 sehnalkova@tuvaustria.cz
Cena: 2.662 Kč (2 200 Kč + 462 Kč 21% DPH)

Informace k e-Vzdělávacímu přípravnému kurzu

Název školení: e-Vzdělávací přípravný kurz pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Rozsah: Neomezený přístup do doby vykonání zkoušky, bez přihlášky ke zkoušce studijní limit 30 dnů
Určeno pro: Všechny zájemce o získání této odborné způsobilosti. Vhodná forma pro účastníky periodické zkoušky po 5-ti letech.
Obsah: učební materiály (příručka), zpracované okruhy ústních otázek ke zkoušce, témata písemné práce ke zkoušce, základní informace k jednotlivým zkušebním okruhům vč. cvičných testů, závěrečný přípravný test ze všech okruhů na zkoušku a periodickou zkoušku
Doplňující informace a přístup na e-Vzdělávací portál: Varianta přípravného kurzu na zkoušku z odborné způsobilosti na našem e-Vzdělávacím portále (vhodné pro periodickou zkoušku). Každý účastník, který má zájem o účast na e-vzdělávacím přípravném kurzu zašle vyplněnou přihlášku. Jakmile obdržíme platbu, jsou účastníkovi na e-mailovou adresu zaslány přístupové údaje a oznámení o přístupu na vybraný kurz. Přístup na e-vzdělávací kurz má možnost účastník využít do doby zkoušky, popřípadě do vypršení studijního limitu 30-ti dnů (bez přihlášky na zkoušku). Účastník má možnost po tuto dobu využívat studijních materiálů, včetně procvičování testů a připravit se tak na zkoušku z odborné způsobilosti.
Kontaktní osoby: Ing. Petra Sehnálková mobil: 606 648 840 tel./fax: 530 512 511 sehnalkova@tuvaustria.cz
Cena: 2.057 Kč (1.700 Kč + 357 Kč 21% DPH)

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO ŠKOLENÍ PO DOHODĚ

Ing. Petra Sehnálková

Pobočka: Brno

Mobil: 606 648 840

Tel/fax:530 512 511

e-mail: sehnalkova@tuvaustria.cz

  •  | Drucken
to top

TÜV®