Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

Přípravné kurzy - koordinátor BOZP

Informace k jednodennímu přípravnému kurzu

Název školení: Přípravný kurz pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Rozsah: od 10:00 do 15:00
Určeno pro: Všechny zájemce o získání této odborné způsobilosti. Kurz je určen také pro osoby odborně způsobilé, kterým vyprší 5-letá platnost osvědčení.
Obsah: Seznámení s kompletním rozsahem požadavků pro zkoušku i výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi: Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců a práva a povinnosti odborové organizace nebo zástupce BOZP v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a povinnosti dalších odborně způsobilých osob na pracovšti podle zákona a podle jiných právních předpisů, Koordinátor BOZP na staveništi, Právní a technické předpisy z oblasti výstavby a stavebnictví potřebné pro výkon činnosti koordinátora, Všeobecné preventivní zásady pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci, včetně metod předcházení pracovních úrazu a nemocí z povolání, Plán BOZP na staveništi, Základní nástroje komunikace koordinátora BOZP na staveništi
Doplňující informace a přístup na e-Vzdělávací portál: Každý účastník, který má zájem o účast na přípravném kurzu zašle vyplněnou přihlášku na kurz dle vybraného termínu. V den konání přípravného kurzu je účastníkovi zpřístupněn e-Vzdělávací portál , kde do doby zkoušky má možnost využívat studijních materiálů, včetně procvičování testů a připravit se tak na zkoušku z odborné způsobilosti. Po vykonání zkoušky, popřípadě po vypršení studijního limitu (30 dnů) je účastníkovi přístup omezen, avšak přístup na portál mu nadále zůstává.
Počet účastníků: Počet účastníků kurzu je max. 8 osob. Účastníci kurzu jsou připraveni vykonat v předem dohodnutém termínu odbornou zkoušku.
Kontaktní osoby: Ing. Petra Sehnálková mobil: 606 648 840 tel/fax: 530 512 511 sehnalkova@tuvaustria.cz
Cena: 2.662 Kč (2.200 Kč + 462 Kč 21%)

Informace k e-Vzdělávacímu přípravnému kurzu

Název školení: e-Vzdělávací přípravný kurz pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Rozsah: Neomezený přístup do doby vykonání zkoušky, bez přihlášky ke zkoušce studijní limit 30 dnů
Určeno pro: Všechny zájemce o získání této odborné způsobilosti. Vhodná forma pro účastníky periodické zkoušky po 5-ti letech.
Obsah: učební materiály (příručka), zpracované okruhy ústních otázek ke zkoušce, témata písemné práce ke zkoušce, základní informace k jednotlivým zkušebním okruhům vč. cvičných testů, závěrečný přípravný test ze všech okruhů na zkoušku a periodickou zkoušku
Doplňující informace a přístup na e-Vzdělávací portál: Varianta přípravného kurzu na zkoušku z odborné způsobilosti na našem e-Vzdělávacím portále (vhodné pro periodickou zkoušku). Každý účastník, který má zájem o účast na e-vzdělávacím přípravném kurzu zašle vyplněnou přihlášku. Jakmile obdržíme platbu, jsou účastníkovi na e-mailovou adresu zaslány přístupové údaje a oznámení o přístupu na vybraný kurz. Přístup na e-vzdělávací kurz má možnost účastník využít do doby zkoušky, popřípadě do vypršení studijního limitu 30-ti dnů (bez přihlášky na zkoušku). Účastník má možnost po tuto dobu využívat studijních materiálů, včetně procvičování testů a připravit se tak na zkoušku z odborné způsobilosti.
Kontaktní osoby: Ing. Petra Sehnálková mobil: 606 648 840 tel./fax: 530 512 511 sehnalkova@tuvaustria.cz
Cena: 2.057 Kč (1.700 Kč + 357 Kč 21% DPH)

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO ŠKOLENÍ PO DOHODĚ

Ing. Petra Sehnálková

Pobočka: Brno

Mobil: 606 648 840

Tel/fax:530 512 511

e-mail: sehnalkova@tuvaustria.cz

  •  | Drucken
to top

TÜV®