Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

Školení, kurzy, semináře

Společnost TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. ( I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r.o.) nabízí široké možnosti vzdělávání.

  Plánované akce jsou uvedeny v Plánu školení na aktuální rok. Mimo v tomto plánu uvedených akcí zajišťujeme na základě požadavků řadu školení a kurzů a to zejména v následujících oblastech:
 • školení k odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • školení k odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • systémy managementu jakosti,systémy environmentálního managementu a systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 • školení interních auditorů dle ČSN EN ISO 19011
 • školení obsluh technických zařízení - tlaková zařízení, plynová zařízení, elektrická zařízení, zdvihací zařízení, strojní zařízení
 • příprava revizních techniků vyhrazených technických zařízení
 • školení personálu odpovědného za konstrukci, výrobu a dovoz technických zařízení - základní požadavky uvedení na trh
 • školení personálu odpovědného za provoz technických zařízení
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Školení k odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

 • Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle §9 zákona č. 309/2006 Sb. - základní požadavky
 • Odborná způsobilost k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle §14 a §18 zákona č. 309/2006 Sb. - základní požadavky 

Pro více informací kontaktujte: 

Ing. Petra Sehnálková

mobil: 606 648 840

tel./fax: 530 512 511

sehnalkova@tuvaustria.cz

Tlaková zařízení

 • Školení obsluh tlakových nádob podle požadavku ČSN 690012 spojené s povinným pravidelným přezkoušením (1x za 3 roky ) 
 • Školení topičů - opakovací jednodenní kurz spojený s poviným pravidelným přezkoušením topiče dle požadavku ČSN 07 0710 (1x za 3 roky)
 • Školení topičů nízkotlakých plynových kotelen včetně zkoušky podle ustanovení § 14 Vyhlášky č. 91/1993 Sb. včetně vydání Osvědčení k obsluze nízkotlakého plynového kotle.
 • Základní kurzy topičů dle Vyhlášky č. 18/79 Sb. v platném znění včetně možného zprostředkování zkoušky u Technická inspekce České republiky, dále jen TIČR, organizace státního odborného dozoru (OSOD).
 • Školení - příprava ke zkoušce revizních techniků tlakových zařizení u TIČR, OSOD.
 • Školení k výrobě, dovozu a provozu tlakových zařízení - zákon č. 22/97 Sb. v platném znění, NV č. 26/2003 Sb. v platném znění ( směrnice 97/23/ES ) a předpisy související s výrobou, a provozem tlakových zařízení.

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Roman Váleček

mobil: 724 024 718

valecek@tuvaustria.cz

Plynová zařízení

 • Školení obsluh plynových zařízení ( Např.: obsluhy plynovodu, regulačních stanic plynu apod. ) včetně vydání Osvědčení k obsluze plynových zařízení. 
 • Kurz montážních pracovníků plynových zařízení - A,B,E,F,G, včetně možného zprostředkování zkoušky u TIČR, OSOD.
 • Školení - příprava ke zkoušce revizních techniků tlakových zařizení včetně možného zprostředkování zkoušky u TIČR, OSOD.

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Roman Váleček

mobil: 724 024 718

valecek@tuvaustria.cz

Elektrická zařízení

 • Školení a zkoušky odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice dle § 14 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. pro kvalifikace podle § 5, § 6, § 7, § 8/1,2, § 10 a § 11
 • Přípravná školení ke zkouškám revizních techniků el. zařízení u TIČR, OSOD, pro rozsahy E1, E2, E3, E4, objekty třídy A i B podle §9 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb.

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Milan Branda

mobil: 724 024 716

branda@tuvaustria.cz

 

Valdemar Nosákovec

mobil: 724 024 712

bro@tuvaustria.cz

Výtahová zařízení

 • Školení a ověřování znalostí pracovníků pro provádění odborných prohlídek výtahů
 • Poučení, zaškolení a přezkoušení dozorců výtahů
 • Přípravné kurzy pro RT výtahů

Pro více informací kontaktujte: 

Valdemar Nosákovec

mobil: 724 024 712

bro@tuvaustria.cz

Strojní zařízení

 • Splnění povinnosti před uvedením strojních zařízení  na trh a do provozu dle požadavků zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a navazujících nařízení vlády a splnění povinností před uvedením  strojů do provozu a při jejich provozu dle požadavků NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 • Školení pro pracovníky, kteří  obsluhují stroje a  technická  zařízení
 • Školení pracovníků v oblasti zdvihacích zařízení

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Milan Branda

mobil: 724 024 716

branda@tuvaustria.cz

Systémy managementu

 • Školení interních auditorů podle ČSN EN ISO 19011
 • Systémy managementu pro malé firmy

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Karel Kolář

mobil: 724 024 714

kolar@tuvaustria.cz

 

Ing. František Kozubík

mobil: 724 024 711

kozubik@tuvaustria.cz

 •  | Drucken
to top

TÜV®