Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

test

Přípravné kurzy ke zkouškám z OZ - koordinátor na staveništi

Více informací zde 

Přípravné kurzy ke zkouškám z OZ - prevence rizik

Více informací zde

Seminář - Hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019

Osnova semináře

1.       Úvod                                                                                              

2.       Legislativa a energie

3.       Systém managementu

4.       Struktura a požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2019

5.       Úvodní energetické přezkoumání

6.       Registr významných užití energie

7.       Ukazatele energetické hospodárnosti

8.       Monitorování spotřeby energie

9.       Zavedení systému managementu hospodaření s energií

10.    Srovnání norem systémů managementu

 

Materiál je určen pro majitele, statutární orgány a představitele firem, manažery systémů managementu, energetiky, ekology organizací a další pracovníky pracující v oblasti systémů managementu a pro další partnery.

Záměrem je představit možnosti řízení hospodaření s energií s využitím systému managementu hospodaření s energií dle požadavků normy:

ČSN EN ISO 50001:2019 :   Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

Datum účinnosti 21.8.2018

 

                                  Účastníkům bude po úspěšném vykonání testu na závěr e-semináře vystaveno

                                            „Osvědčení o absolvování semináře revize normy ISO 45001:2018" 

 

Možnosti absolvování semináře:

a) individuální účast                                         2.400,- Kč/os. bez DPH (2.904,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže

  

b) absolvování formou e-vzdělávacího kurzu      1.700,- Kč/os. bez DPH (2.057,- Kč vč. DPH)

- termín dle přihlášení účastníka

Datum konání semináře Místo konání semináře Čas konání semináře
Po 25.5. 2020 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02 8:30 - 15:30
Ut 26.5. 2020 Ostrava 28. října 165, 709 00  
St 27.5. 2020 Brno Bohunická 133/50, 619 00  
Po 2.11. 2020 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02  
Ut 3.11. 2020 Ostrava 28. října 165, 709 00  
St 4.11. 2020 Brno Bohunická 133/50, 619 00  

Seminář - Audit systému managementu - Interní auditor

Osnova semináře

1.       Úvod                                                                                              

2.       Termíny a definice

3.       Hodnocení systémů managementu

4.       Principy auditování

5.       Řízení programu auditů

6.       Provádění auditu

7.       Kompetence a hodnocení auditorů

8.       Metody auditování

9.       Certifikace systému managementu

 

 

                                   Účastníkům bude po úspěšném vykonání testu na závěr e-semináře vystaveno

                                „Osvědčení o absolvování semináře  Audit systému managementu - Interní auditor " 

 

Možnosti absolvování semináře:

a) individuální účast                                         2.400,- Kč/os. bez DPH (2.904,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže

  

b) absolvování formou e-vzdělávacího kurzu      1.700,- Kč/os. bez DPH (2.057,- Kč vč. DPH)

- termín dle přihlášení účastníka

 

Datum konání semináře Místo konání semináře Čas konání semináře
Pa 5.6. 2020 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02 8:30 - 15:30
Pa 12.6. 2020 Ostrava 28. října 165, 709 00  
Pa 19.6. 2020 Brno Bohunická 133/50, 619 00  
Pa 4.12 2020 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02  
Pa 11.12. 2020 Ostrava 28. října 165, 709 00  
Pa 18.12. 2020 Brno Bohunická 133/50, 619 00  

Seminář - Revize normy ISO - ČSN ISO 45001:2018

Osnova semináře

1. Úvod

2. Změny, novinky a souvislosti

3. Terminologie

4. Systém managementu

5. Struktura norem a požadavky, legislativa

6. Shrnutí - rozdíly

7. Migrace k ČSN ISO 45001:2018

8. Srovnání norem systémů managementu

Seminář je určen pro majitele, statutární orgány a představitele firem, manažery systémů managementu, osoby odborně způsobilé, techniky bezpečnosti práce a další pracovníky pracující v oblasti BOZP a PO a pro další partnery se vztahem k systémům managementu.

Záměrem je představit změny v oblasti požadavků systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsaženy v nové normě:

ČSN ISO 45001:2018 : Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití

Datum vydání: 1.10.2018

Datum účinnosti: 1.11.2018

 

                                 Účastníkům bude po úspěšném vykonání testu na závěr e-semináře vystaveno

                                            „Osvědčení o absolvování semináře revize normy ISO 45001:2018" 

 

Možnosti absolvování semináře:

a) individuální účast                                         2.400,- Kč/os. bez DPH (2.904,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže

  

b) absolvování formou e-vzdělávacího kurzu      1.700,- Kč/os. bez DPH (2.057,- Kč vč. DPH)

- termín dle přihlášení účastníka

Datum konání semináře Místo konání semináře Čas konání semináře
Ut 15.9. 2020 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02 8:30 - 15:30
St 16.9. 2020 Ostrava 28. října 165, 709 00  
Čt 17.9. 2020 Brno Bohunická 133/50, 619 00  

Seminář - FACILITY MANAGEMENT

Osnova semináře

1. Úvod do oblasti FM

2. Právní základy a odpovědnost facility managera

3. Požadavky BOZP, PO a ŽP ve vztahu k FM

4. Technicko-ekonomické aspekty FM

5. Strategie a řízení v FM

6. Implementace FM v praxi

V tomto kurzu získáte  základní znalosti a návod pro vaši práci v oblasti správy budov. Závěrem jsou nastíněny příklady správné praxe.

Cílová skupina

Správci zařízení • Techničtí manažeři • Personál údržby • Manažeři budov • Manažeři nemovitostí • Stavební technici • Zástupci společnosti • Majitelé nemovitostí • Manažeři zařízení •Provozovatelé budov • Správci nemovitostí • Osoby, které mají základní znalosti v oblasti Facility Managementu

 

 Možnosti absolvování semináře:

Jednodenní školení                                                  2.800,- Kč/os. bez DPH (3.388,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže

Datum konání semináře Místo konání semináře Čas konání semináře
Po 18.5.2020 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02 9:00 - 15:00
Ut 19.5.2020 Brno Bohunická 133/50, 619 00  
St 20.5.2020 Ostrava 28.října 165, 709 00  
Po 23.11.2020 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02  
Ut 24.11.2020 Brno Bohunická 133/50, 619 00  
St 25.11.2020 Ostrava 28.října 165, 709 00  

Seminář - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

Osnova semináře 

1. Povinnosti zhotovitele v oblasti BOZP na staveništi

2. Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy

3. Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi realizace

4. Požadavky na BOZP na staveništi

5. Plán BOZP na staveništi

6. Příklady správné praxe

Praktický seminář je určen pro osoby odborně způsobilé k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a všem pracovníkům, kteří chtějí získat informace o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Záměrem je objasnit úlohu osoby odborně způsobilé k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Závěrem jsou nastíněny příklady správné praxe.  

Možnosti absolvování semináře:

Jednodenní školení                                2.800,- Kč/os. bez DPH (3.388,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže  

Datum konání semináře Místo konání semináře Čas konání semináře
St 7.10.2020 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02 9:00 - 15:00
Čt 8.10.2020 Ostrava 28. října 165, 709 00  
Pa 9.10.2020 Brno Bohunická 133/50, 619 00  

Seminář - Bezpečný provoz strojních zařízení

Osnova semináře 

1. Základní požadavky platné legislativy v oboru BOZP

2. Požadavky na uvedení nového strojního zařízení na trh

3. Požadavky na strojní zařízení již provozované

4. Struktura harmonizovaných norem vztahující se k strojním zařízením

5. Minimální požadavky na bezpečný provoz a používání strojních zařízení

6. Postup při posuzování rizika pracovních strojů

Seminář je určen pro projektanty strojních zařízení, pracovníky v elektrotechnice, pracovníky v údržbě, pracovníky montážních a výrobních linek, revizní techniky, OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik, ostatní pracovníky v oboru BOZP, projektové manažery, pracovníky kontroly jakosti a vyšší management, který vyrábí nebo uvádí na trh strojní zařízení nebo provozuje strojní zařízení. 

Záměrem je seznámit účastníky se základními požadavky pro bezpečný provoz a používání strojního zařízení. Získání přehledu o povinnostech výrobce a provozovatele strojních zařízení a seznámení s postupem při posuzování rizika strojů. 

Závěrem je nastíněn způsob posuzování rizik u jednotlivých skupin pracovních strojů a provádění typových zkoušek dle výrobkových norem.  

Možnosti absolvování semináře:

Jednodenní školení                                                2.400,- Kč/os. bez DPH (2.904,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže

Datum konání semináře Místo konání semináře Čas konání semináře
Po 13.4.2020 Ostrava 28. října 165, 709 00 9:00 - 15:00
Ut 14.4.2020 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02  
St 15.4.2020 Brno Bohunická 133/50, 619 00  
Po 19.10.2020 Ostrava 28. října 165, 709 00  
Ut 20.10.2020 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02  
St 21.10.2020 Brno Bohunická 133/50, 619 00  

Seminář - Bezpečný provoz tlakových zařízení a vyhrazených tlakových zařízení

Osnova semináře

 1. Základní požadavky platné legislativy u tlakových zařízení v oboru BOZP
 2. Požadavky na provoz tlakových zařízení a vyhrazených tlakových zařízení
 3. Výchozí revize - význam, srovnání s činností posouzení sestavy tlakových zařízení
 4. Vnitřní revize
 5. Druhy poškození nádob
 6. Metodika hodnocení korozních úbytků
 7. Kritická místa z hlediska možného výskytu vad
 8. NCÚ- co je NCÚ, kontrola nádob při vnitřní revizi z pohledu defektů z titulu NCÚ:příklady
 9. Přístup k jednoduché kontrole NCÚ dle ČSN 690010 a ČSN EN 13445
 10. Náhradní provedení vnitřní revize TNS
 11. Tlaková zkouška
 12. Význam provedení TZ (kdy lze nahradit TZ, metoda akustické emise)
 13. Opravy tlakových nádob
 14. Materiály, TDP, záměny materiálů, požadavky na svařování

 

Možnosti absolvování semináře:

Jednodenní školení                                2.800,- Kč/os. bez DPH (3.388,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže  

Datum konání semináře Místo konání semináře Čas konání semináře
Po 15.6. 2020 Ostrava 28. října 165, 709 00 8:30 - 15:30
Ut 16.6. 2020 Praha Zelený pruh 1560/99,140 02  
St 17.6. 2020 Brno Bohunická 133/50, 619 00  
Po 7.12. 2020 Ostrava 28. října 165, 709 00  
Ut 8.12. 2020 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02  
St 9.12. 2020 Brno Bohunická 133/50, 619 00  
 •  | Drucken
to top

TÜV®