Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

Výtahová zařízení

Inspekční prohlídky provozovaných výtahů

 Provedení Inspekčních prohlídek se zaměřením na odstranění nebo minimalizaci provozních rizik provozovatel splní, ve vztahu k bezpečnosti výtahů, i požadavek § 102 dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, dle kterého je povinen provádět úkoly v oblasti prevence rizik.

Norma ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu, která přinesla některé nové požadavky k zajištění bezpečného provozu výtahů. 

Z ustanovení  ČSN 27 4007 vyplývá pro majitele a provozovatele povinnost, zajistit provádění Inspekčních prohlídek výtahů. Účelem Inspekčních prohlídek je posouzení technického stavu výtahů se zaměřením na bezpečnostní rizika, která se vyskytují při provozu výtahů, nejedná se tedy o odborné prohlídky a zkoušky, které provádí organizace zajišťující servis výtahů. Inspekční prohlídky mohou provádět pouze inspekční orgány, které jsou akreditovány pro provádění inspekčních činností na výtazích 

Naše inspekční organizace Vám nabízí  provádění inspekčních prohlídek, při kterých bude posouzen technický stav výtahu se zaměřením na zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se bezpečnostních rizik s návrhem na opatření k jejich odstranění. 

 

Pro více informací kontaktujte: 

Valdemar Nosákovec

mobil: 724 024 712

bro@tuvaustria.cz

  •  | Drucken
to top

TÜV®