Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

Odborná způsobilost dle zák.č. 309/2006 Sb.

Základní informace

Úvod

Provádění školení a zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Dle §14 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou-li na staveništi působit  zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi.

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátor, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobu.

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.j.: MPSV-2020/242133-423/1 byla naší společnosti udělena akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

Provádění školení a zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik 

Dle §9 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je každý zaměstnavatel povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců. 

Zákon rovněž mimo jiné stanoví případy a podmínky zajištění plnění úkolů v prevenci rizik odborně způsobilými osobami. 

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.j.: MPSV-2020/173016-423/1 byla naší společnosti udělena akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Provádení zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob

a) k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Základní informace: 

 • požadované vzdělání min. SŠ ukončené maturitní zkouškou
 • požadovaná praxe 3 roky (VŠ vzdělání v oblasti BOZP 1 rok) za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti BOZP 
 • cena zkoušky/periodické zkoušky je 7 018 Kč (5 800 Kč + 1 218 Kč 21% DPH) 
 • cena za opravnou zkoušku/ opravnou periodickou zkoušku v případě, že nesplnil obě dílčí části zkoušky/periodické zkoušky (ústní i písemná část) je 7 018 Kč (5 800 Kč + 1 218 Kč 21% DPH) 
 • cena opravné zkoušky/periodické zkoušky v případě, že nesplnil jednu dílčí část zkoušky/periodické zkoušky (písemnou nebo ústní část)  je 3 630 Kč (3 000 Kč + 630 Kč 21% DPH)
 • po úspěšném absolvování zkoušky/periodické zkoušky bude účastníkovi předáno či zasláno osvědčení dle NV č. 592/2006 §8  

 

b) k činnosti koordinátora BOZP na staveništi

 Základní informace: 

 • požadované vzdělání min. SŠ technického zaměření ukončené maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření
 • požadovaná praxe 3 roky (VŠ vzdělání stavebního zaměření 1 rok) za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb
 • cena zkoušky/periodické zkoušky je 7 018 Kč (5 800 Kč + 1 218 Kč 21% DPH) 
 • cena za opravnou zkoušku/ opravnou periodickou zkoušku v případě, že nesplnil obě dílčí části zkoušky/periodické zkoušky (ústní i písemná část) je 7 018 Kč (5 800 Kč + 1 218 Kč 21% DPH) 
 • cena opravné zkoušky/periodické zkoušky v případě, že nesplnil jednu dílčí část zkoušky/periodické zkoušky (písemnou nebo ústní část)  je 3 630 Kč (3 000 Kč + 630 Kč 21% DPH)
 • po úspěšném absolvování zkoušky/periodické zkoušky bude účastníkovi předáno či zasláno osvědčení dle NV č. 592/2006 §8  

 

Pro více informací kontaktujte: 

Ing. Petra Sehnálková

mobil: 606 648 840

tel./fax: 530 512511

sehnalkova@tuvaustria.cz 

 

Dále pak na všech pobočkách TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o.

 •  | Drucken
to top

TÜV®