Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

Certifikace PED 2014/68/EU

Činnost NB 1735 dle Směrnice 2014/68/EU (PED)

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s .r. o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.) je Oznámený subjekt číslo 1735 (Notified Body 1735) pro posuzování shody tlakových zařízení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, transponované nařízením vlády č. 219/2016 Sb. podle zákona č. 90/2016 Sb. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, transponovaná nařízením vlády č. 219/2016 Sb. stanoví technické požadavky na tlaková zařízení a sestavy tlakových zařízení s nejvyšším pracovním přetlakem větším než 0,5 bar. 

Za tlaková zařízení se považují : 

  • nádoby
  • potrubÍ
  • bezpečnostní výstroj
  • tlaková výstroj

Zahrnují také prvky připojené k součástem vystaveným tlaku, jako jsou například příruby, hrdla, spojky, podpory, závěsná oka.
Směrnice se vztahuje rovněž na sestavy - několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku. 

Pro zajištění bezpečnosti tlakových zařízení je nezbytná shoda se základními bezpečnostními požadavky , které musí tlakové zařízení splňovat. 

Před uvedením tlakového zařízení na trh musí výrobce podrobit každé zařízení jednomu z postupů posuzování shody. 

Postup posuzování shody použitý pro tlakové zařízení se záměrem připojení označení CE je stanoven směrnicí v závislosti na kategorii tlakového zařízení. 

 

Pro více informací kontaktujte: 

Ing. František Kozubík

mobil: 724 024 711

kozubik@tuvaustria.cz

 

Ing. Roman Váleček

mobil: 724 024 718

valecek@tuvaustria.cz 

  •  | Drucken
to top

TÜV®