Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

Newsartikel

Certifikace SM BOZP podle ČSN ISO 45001:2018

  •   26.07.2019

Certifikace SM BOZP podle ČSN ISO 45001:2018 

Vážení klienti,

pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – SM BOZP byla vydána nová norma  ČSN ISO 45001:2018Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití.“

Tato norma nahrazuje mezinárodně uznávanou normu OHSAS 18001:2007. Norma se řídí přístupem tzv. "HLS" (Hight LEvel Structure), který se uplatňuje i na harmonizované a aktualizované normy systému řízení ISO, jako jsou k dnešnímu dni: ISO 9001, ISO 14001 a ISO/IEC 27001.

Pro přechod na tuto normu tzv. „migraci“ bylo stanoveno tříleté přechodné období od data publikace ISO 45001:2018 dne 12.3.2018. Přechodné období migrace SM BOZP k této normě tedy končí dne 12. 3. 2021. Tento termín je současně datem konce platnosti akreditovaných certifikací podle ČSN OHSAS 18001:2008 námi vydaných certifikátů.

Certifikovaní klienti by měli implementovat nové požadavky normy ČSN ISO 45001:2018 do svého systému managementu. Nové posouzení z naší strany bude provedeno při nejbližším realizovaném auditu vaší firmy – recertifikačním, dozorovém. Toto posouzení bude provedeno nad rámec běžné délky auditu ve výši + 1 auditoden.

Vydání certifikátů bude prováděno za následujících podmínek:

a)        v rámci certifikace bude zachován platný 3-letý certifikační cyklus,

b)        audity v následujícím období budou prováděny dle kritérií nové normy ČSN ISO 45001:2018

c)    v případě provedených certifikačních a recertifikačních auditů dle ČSN OHSAS 18001:2008 bude vydán certifikát s platností do 12.3.2021

d)       následné vydání certifikátu se shodnou dobou platnosti s 3-letým certifikačním cyklem bude následně vydán po provedení úspěšného auditu dle normy ČSN ISO 45001:2018

 

Další informace lze získat

Ing. Karel Kolář

kolartuvaustriacz

tel: 724 024 714

 

 

 

 

  •  | Drucken
to top

TÜV®

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o.

Certifikace, inspekce, posuzování shody


Oznámený subjekt č. 1735:
NV č. 219/2016 Sb. (Směrnice 2014/68/EU PED) - tlaková zařízení

Oznámený subjekt č. 1735:
Nařízení EP a Rady (EU) 305/2011 (CPR) - stavební výrobky

Akreditovaný inspekční orgán č. 4018

Akreditovaný certifikační orgán systémů managementu č. 3116

Akreditovaný certifikační orgán produktů č. 3220


Ústředí Praha

Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4 - Braník

Tel.: +420 296 374 851
Fax: +420 296 374 855
pha@tuvaustria.cz

Kontaktformular