Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

Akreditace

Akreditace

ČIA Osvědčení o akreditaci pro inspekční orgán č. 4018

Osvědčení o akreditaci č. 243/2019 pro inspekční orgán č. 4018

 

Rozsah udělené akreditace:

Inspekční činnost typu A za účelem posouzení shody u tlakových, výtahových, elektrických, plynových, strojních zařízení, hutního materiálu a inspekce svařování vymezené přílohou tohoto osvědčení.

 

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

 

Udělení akreditace je platné do 30. 05. 2024

ČIA Osvědčení o akreditaci pro certifikační orgán č. 3116

Osvědčení o akreditaci č. 334/2021 pro certifikační orgán č. 3116

 

Rozsah udělené akreditace:

Certifikace systémů managementu kvality včetně managementu kvality ve spojení s procesem svařování, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu hospodaření s energií a managementu bezpečnosti informací v oblasti výroby a služeb vymezené přílohou tohoto osvědčení. 

 

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 

 

Udělení akreditace je platné do 22.06.2026

ČIA Osvědčení o akreditaci pro certifikační orgán č. 3220

Osvědčení o akreditaci č. 739/2020 pro certifikační orgán č. 3220

 

Rozsah udělené akreditace:

Certifikace procesu svařování u specifických výrobků a posuzování shody ocelových a hliníkových konstrukcí a dílců vymezené přílohou tohoto osvědčení.

 

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.

 

Udělení akreditace je platné do 07. 12. 2025

MPSV Akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Rozhodnutí č.j. MPSV-2020/173016-423/1 ze dne 12. 2. 2021 o udělení akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

MPSV Akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

 Rozhodnutí č.j. MPSV-2020/242133-423/1 ze dne 19. 5. 2021 o udělení akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

  •  | Drucken
to top

TÜV®