Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

Akreditace

Akreditace

ČIA Osvědčení o akreditaci pro inspekční orgán č. 4018

Osvědčení o akreditaci č. 243/2019 pro inspekční orgán č. 4018

 

Rozsah udělené akreditace:

Inspekční činnost typu A za účelem posouzení shody u tlakových, výtahových, elektrických, plynových, strojních zařízení, hutního materiálu a inspekce svařování vymezené přílohou tohoto osvědčení.

 

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

 

Udělení akreditace je platné do 30. 05. 2024

ČIA Osvědčení o akreditaci pro certifikační orgán č. 3116

Osvědčení o akreditaci č. 666/2019 pro certifikační orgán č. 3116

 

Rozsah udělené akreditace:

Certifikace systémů managementu kvality včetně managementu kvality ve spojení s procesem svařování, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu hospodaření s energií a managementu bezpečnosti informací v oblasti výroby a služeb vymezené přílohou tohoto osvědčení. 

 

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 

 

Udělení akreditace je platné do 24.06.2021

ČIA Osvědčení o akreditaci pro certifikační orgán č. 3220

Osvědčení o akreditaci č. 835/2015 pro certifikační orgán č. 3220

 

Rozsah udělené akreditace:

Certifikace procesu svařování u specifických výrobků a posuzování shody ocelových a hliníkových konstrukcí a dílců vymezené přílohou tohoto osvědčení.

 

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.

 

Udělení akreditace je platné do 08. 12. 2020

MPSV Akreditace pro provádění zkoušek z OZ fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Rozhodnutí č.j. 2010/65612-52 ze dne 27. 08. 2010 o prodloužení akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Platnost akreditace do 30. 10. 2020

MPSV Akreditace pro provádění zkoušek z OZ fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

Rozhodnutí č.j. 2010/65457-52 ze dne 27. 08. 2010 o prodloužení akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

 

Platnost akreditace do 18. 12. 2020

  •  | Drucken
to top

TÜV®